Preskoči predmeti na voljo

Predmeti na voljo

Spletna učilnica je namenjena učencem, ki prvo leto obiskujejo neobvezni izbirni predmet Računalništvo.

Učilnica namenjena učenkam in učencem, ki obiskujejo fakultativni pouk računalništva v 4. razredu.

Učilnica namenjena učenkam in učencem, ki obiskujejo fakultativni pouk računalništva v 5. razredu.

Učilnica namenjena učenkam in učencem, ki obiskujejo fakultativni pouk računalništva v 6. razredu.

English...